Game đánh bài có đổi thưởng phổ biến nhất tại Việt Nam

Ban chấp hành chi hội Điều dưỡng game bài đổi thưởng tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng”

(09:45 06/06/2023)

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của người Điều dưỡng đối với người bệnh, động viên Điều dưỡng yêu nghề, tự tôn nghề nghiệp, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Chiều ngày 12/5, Ban chấp hành chi hội Điều dưỡng game bài đổi thưởng tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng”.